Hier vind je de privacy verklaring van BreastSisters. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door BreastSisters. 
 

Inleiding 

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doel jouw gegevens worden gebruikt. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. 

BreastSisters
Je leest op dit moment de privacy verklaring van BreastSisters. BreastSisters maakt een uniek kunstwerk van jouw borsten in de vorm van een beeldje.  


Er zijn situaties waarin jouw gegevens door BreastSisters verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven.  


Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door BreastSisters, neem dan gerust contact op. 


BreastSisters@outlook.com
Maaike Entius 06 12 15 91 92
Jacqueline van Schagen 06 12 45 19 05
Breastsisters.nl
KVK Nr. 76578593Doel gegevens 

BreastSisters gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden; 


01. Contact opnemen: Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met BreastSisters via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden en een betaling te kunnen incasseren.

02. Scan: De scan die we van jou maken gebruiken wij voor het vervaardigen van jouw beeldje. Deze scan wordt bewaard in ons systeem en wordt tevens naar onze leverancier verzonden om jou beeldje te kunnen printen. De scan gegevens worden niet op een andere manier gebruikt, tenzij je daar zelf bij ons persoonlijk toestemming voor geeft.

03. Analytics: De website van BreastSisters verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.


Ontvangers 

De gegevens die BreastSisters ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. Hostnet: De e-mail van BreastSisters wordt gehost bij Hostnet. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hostnet.

02. Showit: De website en back-ups van de website worden gehost bij Showit. Gegevens die jij achterlaat op de website van BreastSisters zijn op de servers van Showit opgeslagen.

03. BreastSisters: Wij bewaren jouw gegevens om de overeenkomst te kunnen uitvoeren.

04. Leveranciers: Onze leveranciers die de beeldjes voor ons vervaardigen. Opslag periode 

Jouw gegevens worden bewaard door BreastSisters, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens moeten bewaren. 


01. Contact opnemen: Op het moment dat je contact opneemt met BreastSisters via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, telefoonnummer en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver.

02. Analytics: De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

03. Scan: De scan die we van jou bewaren is niet anoniem, maar op basis van je naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard op een harde schijf zodat wij je om welke reden dan ook kunnen voorzien van de scan. Zo is er bij schade of verlies altijd de mogelijkheid om een nieuw exemplaar te laten maken van het beeldje.


Beveiliging 

Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen, software en op de harde schijf.
De persoonsgegevens die door BreastSisters of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via beveiligde software.


Jouw rechten 
01. Recht op inzage: Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij BreastSisters vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met BreastSisters.

02. Recht op rectificatie: Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door BreastSisters.

03. Recht op wissen of gebruik van gegevens: Wil je niet langer dat jouw gegevens bij BreastSisters vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. 
Het gebruik maken van deze rechten kan via breastsisters@outlook.com. Het streven is om binnen twee weken te reageren.

04. Recht op het indienen van een klacht: Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat BreastSisters niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.


Plichten 

BreastSisters verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van BreastSisters via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden tenzij je daar uitdrukkelijk toestemming voor verleent.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan BreastSisters de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met BreastSisters met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

BreastSisters behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer BreastSisters dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van BreastSisters te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

BreastSisters@outlook.com
Maaike Entius 06 12 15 91 92
Jacqueline van Schagen 06 12 45 19 05
Breastsisters.nl
KVK Nr. 76578593

Privacy Verklaring